MEDLEMSBEVIS/MEDLEMSKORT

Från och med år 2024 använder vi vår leverantör Nortic för att hantera våra medlemsbevis. 

Köper du medlemsbevis för år 2024 så gäller detta även för den tid som är kvar under 2023.

Ta med dig ditt medlemsbevis till våra evenemang tillsammans med giltig biljettLänk: köp av medlemsbevis för år 2024 (inkl. resterande tid för 2023)QR kod: Medlemsbevis för år 2024Föreningens stadgar


Medlemsavgift:

200 kronor / kalenderår 


Som medlem

får du t.ex. rabatt på inträdet till musikevenemang, T-Shirts mm.